Loading...
Kwantowy umysł2018-01-10T12:19:08+00:00

„Kwantowy umysł”

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych

Bo dobrze być bystrym

Umysł to potężny kapitał każdego człowieka. Inwestując w niego, dbamy o rozwój intelektualny i poszerzamy horyzonty myślowe. Nie tylko stajemy się bystrzejsi, ale torujemy sobie indywidualną drogę do udanego życia i sukcesu. Inteligencja pomaga w każdej dziedzinie życia – zawodowej, społecznej i codziennej. Sprawia, że lepiej adaptujemy się w trudnych sytuacjach, łatwiej rozwiązujemy problemy, wyciągamy trafniejsze wnioski, szybciej dedukujemy, jesteśmy pewni siebie i pełni satysfakcji. Wszystkim, którzy chcieliby zadbać o swój intelekt proponujemy udział w niekonwencjonalnym kursie Kwantowy Umysł.

Jak „podkręcić” swój intelekt?

Kwantowy Umysł to program edukacyjny, który skutecznie zwiększa potencjał umysłowy i intelektualny. Jego głównym celem jest wykształcenie w naszych kursantach techniki biegłego czytania, umiejętności aktywnego zaangażowania własnych zasobów intelektualnych oraz skuteczniejszego i zintegrowanego system uczenia się.

Po pierwsze: biegłe czytać i szybciej się uczyć

Program Kwantowy Umysł oparliśmy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Jego podstawą jest opanowanie umiejętności biegłego czytania, które w trakcie zajęć osadzone jest w szerokim kontekście. Zdolność tę każdy człowiek osiąga dzięki dobrej koncentracji, świetnej pamięci, umiejętności szybkiej analizy i syntezy informacji, a także zdolności do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy ludzkiego umysłu są na naszych zajęciach intensywnie trenowane i rozwijane.

Po drugie: ciało i emocje

Nowatorskość naszego kursu polega na głębokiej wierze w istotny udział ciała i emocji w rozwoju intelektualnym człowieka. W programie „Kwantowy Umysł” liczy się nie tylko umysł, lecz także uczuciowość. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Tylko ten, pełny model nauki niesie w sobie dużo odprężenia i satysfakcji. Jest przy tym znacznie skuteczniejszy niż standardowe i przestarzałe metody uczenia się. Dlatego u naszych kursantów prócz technik pamięciowych, umiejętności koncentracji czy odpowiednich strategii zdobywania wiedzy rozwijamy również zdolność do łagodzenia stresu i radzenia sobie z trudnościami, skutecznego relaksu oraz podstaw autoprezentacji.

Kurs „Kwantowy Umysł” to najlepszy jogging dla Twojego umysłu

 

Nasz program obejmuje:

  1. Wytrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:
   a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
   – techniki łagodzenia stresu
   – techniki koncentracji
   – jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe
   b. czytanie zintegrowane
   c. graficzna obróbka przeczytanych informacji
   – piktogramy
   – mapy myśli
   d. strategie uczenia się
   e. trening pamięci i technik pamięciowych
   – metoda mnicha
   – łańcuchowa metoda zapamiętywania
   – zakładki osobiste
   – metoda słów zastępczych
   – główny system pamięciowy
  2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:
   a. rola relaksu
   b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)
   c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się
   d. teoria pamięci
   e. wzorce myślenia
   f. konstruowanie obrazów
   g. zasady neurolingwistycznego programowania
   h. przyspieszona nauka
   i. strategie porażki
   j. muzyka barokowa
  3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):
   a. test na półkulowość
   b. test określający wzorzec myślenia
  4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:
   a. komunikacja werbalna i niewerbalna
   b. przygotowanie wystąpienia
   c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą)
   d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami
  5.  Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności):
   a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek
   b. eksperymenty filozoficzne
   c. procesy psychologiczne
   – uzupełnianie zasobów wg Diltsa
   – zgodność neurologiczna wg Diltsa
   – wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów

 

Kurs trwa 3 miesiące. Obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) po 3 godziny zegarowe.

Chciałbyś „podkręcić” swój intelekt? Chcesz zobaczyć, jak to działa? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe! To pierwszy krok, by zainicjować właściwy rozwój własnego umysłu i zainwestować w siebie i swoją przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu.