Loading...
Współtworzenie projektów unijnych2018-01-10T12:28:18+00:00

Projekty unijne

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Akademią Nauki
w ramach realizacji projektów unijnych.

Już od lat tworzymy nowoczesne i lubiane przez dzieci programy edukacyjne. Ich wysoka atrakcyjność oraz efektywność sprawiają, że są one doceniane nie tylko przez usatysfakcjonowanych rodziców, ale również przez przedstawicieli różnorodnych placówek coraz częściej zainteresowanych ich wdrożeniem.

 

Owocna współpraca w służbie edukacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (głównie Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) daje możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie zajęć edukacyjnych. Akademia Nauki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szkół i innych placówek – jako podwykonawca pomagamy w realizacji projektów, zapewniając pełną dokumentację konieczną do rozliczenia zajęć.

 

Od jednego projektu do wielu korzyści

Dzięki naszym projektom… 

Uczniowie:

 • zwiększają swoje kluczowe kompetencje,
 • są bardziej samodzielni w nauce,
 • lepiej czytają i efektywniej się uczą,
 • osiągają lepsze wyniki na testach i egzaminach.

Nauczyciele:

 • otrzymują dostęp do wysokiej jakości szkoleń,
 • poprawiają swoją motywację,
 • są bardziej świadomi własnego procesu uczenia się,
 • są lepszymi, bardziej efektywnymi pedagogami.

 Rodzice:

 • lepiej rozumieją swoją istotną rolę w procesie edukacji własnych dzieci,
 • zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą wspierania ich w rozwoju,
 • mogą bez stresu obserwować kolejne udane etapy edukacji własnych pociech.

Szkoła:

 • osiąga lepsze wyniki na testach końcowych,
 • skuteczniej i sprawniej współpracuje z rodzicami,
 • otrzymuje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny zakupiony na potrzebę projektu,
 • zyskuje większy prestiż,
 • wiedza zdobyta przez nauczycieli na szkoleniach owocuje także po zakończeniu projektu.

 

Akademia Nauki proponuje:

 • nowoczesne programy edukacyjne, które zwiększają potencjał intelektualny i emocjonalny uczniów,
 • szkolenia dla nauczycieli (m.in. efektywne nauczanie, techniki szybkiego czytania, rozwój twórczego myślenia, metodyka prowadzenia zajęć),
 • scenariusze zajęć dla nauczycieli,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • warsztaty dla Rady Pedagogicznej,
 • seminaria dla rodziców uczniów biorących udział w zajęciach,
 • efektywną współpracę także po zakończeniu projektu.

 

Zapraszamy do współpracy!